Isten hozott!

"Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm
erőtlenség által ér célhoz." 2Kor 12,9
Református gyülekezetünk hírei

Kedves Testvérek!

November 28-án, advent 1. vasárnapján elmarad a csendesnap és a közös ebéd a járvány miatt.

A gyerekek játszóházát és a koszorúkötést viszont megtartjuk a 10 órai istentisztelet után. Kérjük a felnőtteket és a gyerekeket, hogy 10 órai istentiszteletre jöjjenek a szokott rend szerint.

Riskó János református lelkész

.Meghívó evangelizációra

Május 10-én, hétfőn 18,00 órakor Dr. Joó Sándor – A mennyország elkezdődött prédikációja csak online lesz hallgatható.

Május 11-én, kedden 18,00 órakor jelenléti evangélizációt tart Riskó János. ­

Május 12-én, szerdán 18,00 órakor jelenléti evangélizációt tart Riskó János

Május 13-án, csütörtökön 18,00 órakor jelenléti áldozócsütörtöki istentiszteletet tart Riskó János

Május 14-én, pénteken 18,00 órakor jelenléti evangélizációt tart Riskó János

Május 15én, szombaton 18,00 órakor Dr. Joó Sándor – Az odafelvalókkal törődjetek prédikációja csak online lesz hallgatható.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

Kedves Testvérek!

 Két örömteli dologról szeretném értesíteni a Testvéreket, és a segítségüket kérni.

             1./        Május másodikától megnyithatjuk a templomot. Kérünk szépen mindenkit, hogy térjünk vissza a jelenléti istentiszteletre vasárnaponként. Még az átmeneti időben tartjuk az online közvetítést is a Facebook oldalunkon. De a Testvérektől azt kérjük, hogy mindenki a jelenléti istentiszteletre jöjjön el.

 62-en férünk el a jelenléti istentiszteleten a templomban és 20 fő a gyülekezeti teremben, ha figyelembe vesszük a távolságtartási előírásokat. A mi gyülekezetünk esetében ez azt jelenti, hogy egy padsorban három fő foglalhat helyet, az egyik belül, a másik az útnál, egy középen. Egy család tagjai természetesen egymás mellett ülhetnek. Három főnél többen csak akkor ülhetnek egy padsorban, ha mindenki egy családhoz tartozik. Egy házaspár és egy idegen személy ülhet egy padsorban.

A presbiterek fognak segíteni a helyek elfoglalásánál, hogy elöl is üljünk, és az elkésők se kucorogjanak le másfél méternél közelebb már ott lévők mellé a hátsó sorokban. Lehet, hogy minket nem zavar, de a másikat zavarhatja a távolságtartás figyelmen kívül hagyása.

            Aki átesett a betegségen, be van oltva, az is vegyen maszkot. A templomban csak ülőhely van, állóhely nincs. Ha betelik a 62 fő, akkor a gyülekezeti terembe kell menni. Utána be kell zárnunk a kaput. Ha vasárnap többen leszünk 60 főnél, akkor májusban 2 istentiszteletet tartunk.

             2./        Az elmúlt napokban kaptuk meg az értesítést, hogy 8 732 194 Ft kormányzati támogatást nyertünk el templomunk és gyülekezeti házunk külső felújítására. Ez a következő munkákat tartalmazza: kerítés építés II. üteme 8 méter hosszúságban, templom állványozása, hulló vakolat javítása, mázolása, falak festése. Torony festés, csiszolás.

Gyülekezeti ház állványozása, hulló vakolat javítása, mázolása, falak festése.

Járda építése, Kálvin-emlékmű mellett félkörívben burkolás, kapuoszlopok alatt burkolás.

Templom előtti betonoszlopok lábazati javítása, a templom ajtó előtti járda burkolás visszaállítása.

            Istennek legyen hála ezért a támogatásért, mivel a templom, gyülekezeti ház külső festése és mázolása már nagyon tönkrement.

             3./        Május 8-án, szombaton kertrendezésre, templomtakarításra kérjük a Testvéreket 9 órától. Szükségünk lesz ágaprító gépekre, láncfűrészre ásókra, lapátokra, metszőollókra, seprűkre a munkálatokhoz. Szeretnénk az elhatalmasodott tujákat, bokrokat levágni, ritkítani. Szeretnénk üzembe helyezni a kétütemű damilos szegélynyírót. A gondnoki szobában a szekrényt összeállítani.

             4./        Köszönjük szépen azoknak a testvéreknek a segítségét, akik ősszel kölcsönadták a páraelszívó berendezésüket. Az épület ezeknek a hatására teljesen kiszáradt. Szeretnénk most már köszönettel visszaadni.

    Isten áldását kérem a testvérek életére:

             Kistarcsa, 2021. április 30.

                                                                                                           Riskó János lelkész

Ünnepi alkalmaink 2021


Nagyhét, húsvét

A bűnbánati hetünkön  Dr. Joó Sándor (Bp-Pasarét) és nagypénteken 10 órakor Kiss Soma legátus, teológiai hallgató prédikál.

Március 29-én, hétfőn 18 órakor           Jézus főpapi imája János 17, 1-3.

Március 30-án, kedden 18 órakor          Látni akarjuk Jézust János 12, 20-26.

Március 31-én, szerdán 18 órakor         Ahogyan Jézus látta a keresztet János 12, 27-33.

Április 1-én, csütörtökön 18 órakor       Péter Lukács 22, 54-62.

Mivel nagypéntek, április 2. ünnepnap, ezért délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, amelyen legátus, Kiss Soma prédikál. Osztunk úrvacsorát is.

Április 3-án, szombaton 18 órakor         Szabadulás a halálból Zsidó 2, 14-15.

Húsvét vasárnapján és húsvét hétfőn 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást. Nagypénteken és húsvét két napján tartunk gyerekistentiszteletet Google Meet segítségével.

Az úrvacsora rendje

Egyházi vezetőink kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egy időben.

Mindezeket figyelembe véve az úrvacsorára nézve, kizárólag a veszélyhelyzeti korlátozások idejére, ezek megszüntetésig a következő ajánlásokat tesszük:
Egyházunk rendje szerint konfirmált református egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46)
Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt – a higiénés szabályok betartása mellett – készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.)
Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre.
Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.

Nagyhéten  ugyan nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de a bűnbánati sorozatot ugyanúgy megtartjuk, mint máskor! 18 órakor kezdetét veszi Joó Sándor hajdani Bp-Pasaréti lelkész szolgálata.

Mivel nagypéntek, április 2. ünnepnap, ezért délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, amelyen legátus, Kiss Soma prédikál. Osztunk úrvacsorát is. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció,  áldás.

Várjuk szeretettel a Testvéreket a világhálón! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!”

Riskó János református lelkész    és    Nagy Ferenc gondnok

2021.03.27.

Kedves Testvérek!

Vasárnap 10 órakor újra nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de az istentiszteletet ugyanúgy megtartjuk, mint tavasszal a járvány idején.

10 órakor meg fog szólalni a harang, majd kezdetét veszi az istentisztelet. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció, hirdetések, áldás. Kérem, hogy mostantól kezdve amíg vissza nem áll a normál életrend, változatlanul vegyen részt a gyülekezet istentiszteletén a világhálón keresztül!

Hogyan teheti ezt?

Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni vasárnaponként 10 órakor a templomból az istentiszteletet.

1./ Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et ( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!

2./ A honlapunkra is feltettük ezt a linket, amiről elérhető a közvetítés.

Várjuk szeretettel vasárnap 10 órakor! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

A bibliaórát nem tartjuk meg, de szívesen elküldöm ímélen az anyagát azoknak, akik ezt kérik.

A konfirmációi előkészítést, ifit, házaspári-jegyespári csoportot a modern technika segítségével tartjuk meg.

Gyermekistentiszteletet vasárnap 11-től tartunk Google Meet program segítségével. Aki szeretne a részese lenni, ímélben jelezze nálam. Ezután egy belépési kódot küld a gyermekistentiszteleti munkatárs. Ezután megérkezik a meghívó, amire csak rá kell kattintani. 

A Testvérek ímélcímét viszont át kell adnom a munkatársaknak.Várhatóan a gyerekistentisztelet 20-30 percet tart. 

Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!

Kistarcsa, 2021. március 11.                      

 Riskó János református lelkész                         Nagy Ferenc gondnok

 

Ünnepi istentiszteletek

 

Üdvözítő született ma néktek, az Úr Krisztus, a Dávid városában!” (Lukács 2,11)

December 24-én 3 órakor rövid szentesti istentiszteletet tartunk a templomkertben. Kérünk mindenkit, hogy egy szál gyertyát hozzunk, és gyújtsunk meg a kezdetkor.

Karácsony 1. napján, december 25-én két istentiszteletet tartunk: 9 órakor és 11 órakor. Mind a kettőn lesz úrvacsoraosztás és gyerekistentisztelet. Kérem, hogy telefonon értesítsék ismerőseiket a változásról. Csak 25-én tartunk két istentiszteletet, hogy a nagy létszámot megosszuk!
Karácsony 2. napján 10 órakor az istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk vasárnap 10 órakor (a megfelelő távolságokkal és maszkban). Ezen az istentiszteleten a legátus, Varga Fanni V. éves teológiai hallgató prédikál. Úrvacsoraosztást és gyerekistentiszteletet is tartunk.
December 27-én, vasárnap az istentiszteleten Schmidt Ferenc nyugalmazott lelkész prédikál. Gyerekistentiszteletet tartunk.
December 31-én 16 órakor Riskóné Fazekas  Márta prédikál. Gyermekistentiszteletet tartunk.
Január 1-én 10 órakor a szokott rend szerint tartunk istentiszteletet és gyerekistentiszteletet.

Bibliaolvasó kalauz, Kálvin Kalendárium, falinaptár az istentisztelet után a templomban vásárolható.

Közeledjetek egymáshoz

Házaspári, jegyespári sorozatot indítunk szerdánként 18 30 órától a gyülekezeti teremben. Kettős értelmű a cím: Közeledjetek Istenhez, közeledjetek egymáshoz!

A csoportban résztvevőket arra kérjük, hogy otthon olvassák el Szőke Attila és Etelka hasonló című könyvének az előre megbeszélt fejezetét. Majd a csoportban az imádság és a rövid bibliamagyarázat után a könyvben szereplő kérdések megbeszélésére kerül sor. Az a legjobb, ha előre meghatározzuk, hogy egy órát tart az alkalom akkor is, ha lenne még beszédtéma. Majd imádsággal zárjuk be az együttlétet. Szeretettel várunk fiatal házaspárokat, jegyespárokat és a még jegyesség előtt állókat is.

Az első alkalmat január 6-án 18 30-kor tartjuk.

             Minden  istentiszteleten tartunk  az istentiszteletről kivetítést karonülő gyermekek szülei számára. Nagyon kérem a Testvéreket, hogy hozzák el a gyermekeiket!

                                                                                                                  Riskó János, református lelkész

         2020.12.22.

Kedves Testvérek!

Vasárnap 10 órakor újra nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de az istentiszteletet ugyanúgy megtartjuk, mint tavasszal a járvány idején.

10 órakor meg fog szólalni a harang, majd kezdetét veszi az istentisztelet. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció, hirdetések, áldás. Kérem, hogy mostantól kezdve amíg vissza nem áll a normál életrend, változatlanul vegyen részt a gyülekezet istentiszteletén a világhálón keresztül!

Hogyan teheti ezt?

Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni vasárnaponként 10 órakor a templomból az istentiszteletet.

1./ Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et ( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!

2./ A honlapunkra is feltettük ezt a linket, amiről elérhető a közvetítés.

Várjuk szeretettel vasárnap 10 órakor! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

A bibliaórát nem tartjuk meg, de szívesen elküldöm ímélen az anyagát azoknak, akik ezt kérik.

A konfirmációi előkészítést, ifit, házaspári-jegyespári csoportot a modern technika segítségével tartjuk meg.

Gyermekistentiszteletet vasárnap 11-től tartunk Google Meet program segítségével. Aki szeretne a részese lenni, ímélben jelezze nálam. Ezután egy belépési kódot küld a gyermekistentiszteleti munkatárs. Ezután megérkezik a meghívó, amire csak rá kell kattintani. 

A Testvérek ímélcímét viszont át kell adnom a munkatársaknak.Várhatóan a gyerekistentisztelet 20-30 percet tart. 

Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!

Kistarcsa, 2021. március 11.                      

 Riskó János református lelkész                         Nagy Ferenc gondnok

 

Ünnepi istentiszteletek

 

Üdvözítő született ma néktek, az Úr Krisztus, a Dávid városában!” (Lukács 2,11)

December 24-én 3 órakor rövid szentesti istentiszteletet tartunk a templomkertben. Kérünk mindenkit, hogy egy szál gyertyát hozzunk, és gyújtsunk meg a kezdetkor.

Karácsony 1. napján, december 25-én két istentiszteletet tartunk: 9 órakor és 11 órakor. Mind a kettőn lesz úrvacsoraosztás és gyerekistentisztelet. Kérem, hogy telefonon értesítsék ismerőseiket a változásról. Csak 25-én tartunk két istentiszteletet, hogy a nagy létszámot megosszuk!
Karácsony 2. napján 10 órakor az istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk vasárnap 10 órakor (a megfelelő távolságokkal és maszkban). Ezen az istentiszteleten a legátus, Varga Fanni V. éves teológiai hallgató prédikál. Úrvacsoraosztást és gyerekistentiszteletet is tartunk.
December 27-én, vasárnap az istentiszteleten Schmidt Ferenc nyugalmazott lelkész prédikál. Gyerekistentiszteletet tartunk.
December 31-én 16 órakor Riskóné Fazekas  Márta prédikál. Gyermekistentiszteletet tartunk.
Január 1-én 10 órakor a szokott rend szerint tartunk istentiszteletet és gyerekistentiszteletet.

Bibliaolvasó kalauz, Kálvin Kalendárium, falinaptár az istentisztelet után a templomban vásárolható.

Közeledjetek egymáshoz

Házaspári, jegyespári sorozatot indítunk szerdánként 18 30 órától a gyülekezeti teremben. Kettős értelmű a cím: Közeledjetek Istenhez, közeledjetek egymáshoz!

A csoportban résztvevőket arra kérjük, hogy otthon olvassák el Szőke Attila és Etelka hasonló című könyvének az előre megbeszélt fejezetét. Majd a csoportban az imádság és a rövid bibliamagyarázat után a könyvben szereplő kérdések megbeszélésére kerül sor. Az a legjobb, ha előre meghatározzuk, hogy egy órát tart az alkalom akkor is, ha lenne még beszédtéma. Majd imádsággal zárjuk be az együttlétet. Szeretettel várunk fiatal házaspárokat, jegyespárokat és a még jegyesség előtt állókat is.

Az első alkalmat január 6-án 18 30-kor tartjuk.

             Minden  istentiszteleten tartunk  az istentiszteletről kivetítést karonülő gyermekek szülei számára. Nagyon kérem a Testvéreket, hogy hozzák el a gyermekeiket!

                                                                                                                  Riskó János, református lelkész

         2020.12.22.

Kedves Testvérek!

Vasárnap 10 órakor újra nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de az istentiszteletet ugyanúgy megtartjuk, mint tavasszal a járvány idején.

10 órakor meg fog szólalni a harang, majd kezdetét veszi az istentisztelet. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció, hirdetések, áldás. Kérem, hogy mostantól kezdve amíg vissza nem áll a normál életrend, változatlanul vegyen részt a gyülekezet istentiszteletén a világhálón keresztül!

Hogyan teheti ezt?

Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni vasárnaponként 10 órakor a templomból az istentiszteletet.

1./ Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et ( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!

2./ A honlapunkra is feltettük ezt a linket, amiről elérhető a közvetítés.

Várjuk szeretettel vasárnap 10 órakor! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

A bibliaórát nem tartjuk meg, de szívesen elküldöm ímélen az anyagát azoknak, akik ezt kérik.

A konfirmációi előkészítést, ifit, házaspári-jegyespári csoportot a modern technika segítségével tartjuk meg.

Gyermekistentiszteletet vasárnap 11-től tartunk Google Meet program segítségével. Aki szeretne a részese lenni, ímélben jelezze nálam. Ezután egy belépési kódot küld a gyermekistentiszteleti munkatárs. Ezután megérkezik a meghívó, amire csak rá kell kattintani. 

A Testvérek ímélcímét viszont át kell adnom a munkatársaknak.Várhatóan a gyerekistentisztelet 20-30 percet tart. 

Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!

Kistarcsa, 2021. március 11.                      

 Riskó János református lelkész                         Nagy Ferenc gondnok

 

Ünnepi istentiszteletek

 

Üdvözítő született ma néktek, az Úr Krisztus, a Dávid városában!” (Lukács 2,11)

December 24-én 3 órakor rövid szentesti istentiszteletet tartunk a templomkertben. Kérünk mindenkit, hogy egy szál gyertyát hozzunk, és gyújtsunk meg a kezdetkor.

Karácsony 1. napján, december 25-én két istentiszteletet tartunk: 9 órakor és 11 órakor. Mind a kettőn lesz úrvacsoraosztás és gyerekistentisztelet. Kérem, hogy telefonon értesítsék ismerőseiket a változásról. Csak 25-én tartunk két istentiszteletet, hogy a nagy létszámot megosszuk!
Karácsony 2. napján 10 órakor az istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk vasárnap 10 órakor (a megfelelő távolságokkal és maszkban). Ezen az istentiszteleten a legátus, Varga Fanni V. éves teológiai hallgató prédikál. Úrvacsoraosztást és gyerekistentiszteletet is tartunk.
December 27-én, vasárnap az istentiszteleten Schmidt Ferenc nyugalmazott lelkész prédikál. Gyerekistentiszteletet tartunk.
December 31-én 16 órakor Riskóné Fazekas  Márta prédikál. Gyermekistentiszteletet tartunk.
Január 1-én 10 órakor a szokott rend szerint tartunk istentiszteletet és gyerekistentiszteletet.

Bibliaolvasó kalauz, Kálvin Kalendárium, falinaptár az istentisztelet után a templomban vásárolható.

Közeledjetek egymáshoz

Házaspári, jegyespári sorozatot indítunk szerdánként 18 30 órától a gyülekezeti teremben. Kettős értelmű a cím: Közeledjetek Istenhez, közeledjetek egymáshoz!

A csoportban résztvevőket arra kérjük, hogy otthon olvassák el Szőke Attila és Etelka hasonló című könyvének az előre megbeszélt fejezetét. Majd a csoportban az imádság és a rövid bibliamagyarázat után a könyvben szereplő kérdések megbeszélésére kerül sor. Az a legjobb, ha előre meghatározzuk, hogy egy órát tart az alkalom akkor is, ha lenne még beszédtéma. Majd imádsággal zárjuk be az együttlétet. Szeretettel várunk fiatal házaspárokat, jegyespárokat és a még jegyesség előtt állókat is.

Az első alkalmat január 6-án 18 30-kor tartjuk.

             Minden  istentiszteleten tartunk  az istentiszteletről kivetítést karonülő gyermekek szülei számára. Nagyon kérem a Testvéreket, hogy hozzák el a gyermekeiket!

                                                                                                                  Riskó János, református lelkész

         2020.12.22.

Kedves Testvérek!

Vasárnap 10 órakor újra nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de az istentiszteletet ugyanúgy megtartjuk, mint tavasszal a járvány idején.

10 órakor meg fog szólalni a harang, majd kezdetét veszi az istentisztelet. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció, hirdetések, áldás. Kérem, hogy mostantól kezdve amíg vissza nem áll a normál életrend, változatlanul vegyen részt a gyülekezet istentiszteletén a világhálón keresztül!

Hogyan teheti ezt?

Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni vasárnaponként 10 órakor a templomból az istentiszteletet.

1./ Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et ( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!

2./ A honlapunkra is feltettük ezt a linket, amiről elérhető a közvetítés.

Várjuk szeretettel vasárnap 10 órakor! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

A bibliaórát nem tartjuk meg, de szívesen elküldöm ímélen az anyagát azoknak, akik ezt kérik.

A konfirmációi előkészítést, ifit, házaspári-jegyespári csoportot a modern technika segítségével tartjuk meg.

Gyermekistentiszteletet vasárnap 11-től tartunk Google Meet program segítségével. Aki szeretne a részese lenni, ímélben jelezze nálam. Ezután egy belépési kódot küld a gyermekistentiszteleti munkatárs. Ezután megérkezik a meghívó, amire csak rá kell kattintani. 

A Testvérek ímélcímét viszont át kell adnom a munkatársaknak.Várhatóan a gyerekistentisztelet 20-30 percet tart. 

Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!

Kistarcsa, 2021. március 11.                      

 Riskó János református lelkész                         Nagy Ferenc gondnok

 

Ünnepi istentiszteletek

 

Üdvözítő született ma néktek, az Úr Krisztus, a Dávid városában!” (Lukács 2,11)

December 24-én 3 órakor rövid szentesti istentiszteletet tartunk a templomkertben. Kérünk mindenkit, hogy egy szál gyertyát hozzunk, és gyújtsunk meg a kezdetkor.

Karácsony 1. napján, december 25-én két istentiszteletet tartunk: 9 órakor és 11 órakor. Mind a kettőn lesz úrvacsoraosztás és gyerekistentisztelet. Kérem, hogy telefonon értesítsék ismerőseiket a változásról. Csak 25-én tartunk két istentiszteletet, hogy a nagy létszámot megosszuk!
Karácsony 2. napján 10 órakor az istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk vasárnap 10 órakor (a megfelelő távolságokkal és maszkban). Ezen az istentiszteleten a legátus, Varga Fanni V. éves teológiai hallgató prédikál. Úrvacsoraosztást és gyerekistentiszteletet is tartunk.
December 27-én, vasárnap az istentiszteleten Schmidt Ferenc nyugalmazott lelkész prédikál. Gyerekistentiszteletet tartunk.
December 31-én 16 órakor Riskóné Fazekas  Márta prédikál. Gyermekistentiszteletet tartunk.
Január 1-én 10 órakor a szokott rend szerint tartunk istentiszteletet és gyerekistentiszteletet.

Bibliaolvasó kalauz, Kálvin Kalendárium, falinaptár az istentisztelet után a templomban vásárolható.

Közeledjetek egymáshoz

Házaspári, jegyespári sorozatot indítunk szerdánként 18 30 órától a gyülekezeti teremben. Kettős értelmű a cím: Közeledjetek Istenhez, közeledjetek egymáshoz!

A csoportban résztvevőket arra kérjük, hogy otthon olvassák el Szőke Attila és Etelka hasonló című könyvének az előre megbeszélt fejezetét. Majd a csoportban az imádság és a rövid bibliamagyarázat után a könyvben szereplő kérdések megbeszélésére kerül sor. Az a legjobb, ha előre meghatározzuk, hogy egy órát tart az alkalom akkor is, ha lenne még beszédtéma. Majd imádsággal zárjuk be az együttlétet. Szeretettel várunk fiatal házaspárokat, jegyespárokat és a még jegyesség előtt állókat is.

Az első alkalmat január 6-án 18 30-kor tartjuk.

             Minden  istentiszteleten tartunk  az istentiszteletről kivetítést karonülő gyermekek szülei számára. Nagyon kérem a Testvéreket, hogy hozzák el a gyermekeiket!

                                                                                                                  Riskó János, református lelkész

         2020.12.22.

 

    

Ünnepi evangelizáció

              

December 14-én, hétfőn 18,00 órakor Dr. Joó Sándor – Mi Atyánk…

December 15-én, kedden 18,00 órakor Dr. Joó Sándor – Szenteltessék meg!­

December 16-án, szerdán 18,00 órakor Dr. Joó Sándor – Jöjjön el…!

December 17-én, csütörtökön 18,00 órakor Riskó János –  Bocsátsd meg..!

December 18-án, pénteken  18,00 órakor Dr. Joó Sándor – Ne vígy…!

December 19-én, szombaton 18,00 órakor Dr. Joó Sándor – Szabadíts meg…!

Bár kinyithatjuk a templomot Testvéreink előtt, de a bűnbánati sorozatot ugyanúgy tartjuk meg, mint áldozócsütörtök hetében! 18,00 órakor kezdetét veszi Joó Sándor hajdani Bp-Pasaréti lelkész rendkívüli szolgálata.

Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni az evangelizációt.

1./ Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et ( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!

2./ Honlapunkra is feltettünk egy linket, amiről elérhető lesz a közvetítés.

Várjuk szeretettel a Testvéreket! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

Isten áldását kérjük Testvéreink életére!

Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek!” Filippi 4,4.

                                                                                                                                 Riskó János, református lelkész

         2020.12.14.

 

Kedves Testvérek!

December 13-tól tarthatunk vasárnap délelőtt 10,00 órakor istentiszteletet és gyermekistentiszteletet.

A koronavírus miatt az a központi kérés hangzott el, hogy ahol a templomba 100 főnél többen járnak, ott tartsanak több istentiszteletet. A távolságtartást biztosítani tudjuk, mivel több idős testvér nem mer a koronavírus miatt eljönni a templomba. Reméljük, ezzel mi is hozzájárulunk a koronavírus elleni küzdelem sikerességéhez.

Folytatjuk az istentiszteletek online közvetítését a facebook oldalunkon: www.facebook.com/kistarcsairefgyul/

Nagy örömünk, hogy a Szilas TV minden hétfőn közvetíti az istentiszteletünket.

Egyházunk vezetése kérte, hogy az istentisztelet előtt, után mellőzzük a kézfogást a köszöntésekkor.

Gyülekezetünkben már nagyon régtől külön kelyhes úrvacsoraosztást tartunk, így ebben a tekintetben nincs szükség változtatásra.

 

                                 Isten áldását kérem életükre:                                                                      Riskó János

         

2020.12.12.

 

                     

    Kedves Testvérek!

 

Istennek legyen hála, a beköltözéshez közeledik az építkezés. Sajnos az épületben nagyon magas a páraszint. Ebben az állapotban nem tudjuk lefektetni a padlóburkolatokat. Ezért is szükségünk lenne újabb páraelszívóra néhány hétig, esetleg néhány napig. Tisztelettel kérjük, hogy aki tud, segítsen, és adjon kölcsön egy páraelszívó berendezést.

Előre is köszönöm szépen a Testvérek segítségét!

 

                                 Isten áldását kérem életükre:                                                                      Riskó János

         

2020.11.30.

 

 

 Kedves Testvérek!

Vasárnap 10 órakor újra nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de az istentiszteletet ugyanúgy megtartjuk, mint tavasszal a járvány idején.

10 órakor meg fog szólalni a harang, majd kezdetét veszi az istentisztelet. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció, hirdetések, áldás. Kérem, hogy mostantól kezdve amíg vissza nem áll a normál életrend, változatlanul vegyen részt a gyülekezet istentiszteletén a világhálón keresztül!

Hogyan teheti ezt?

Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni vasárnaponként 10 órakor a templomból az istentiszteletet.

1./ Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et ( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!

2./ A honlapunkra is feltettük ezt a linket, amiről elérhető a közvetítés.

Várjuk szeretettel vasárnap 10 órakor! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

A bibliaórát nem tartjuk meg, de szívesen elküldöm ímélen az anyagát azoknak, akik ezt kérik.

A konfirmációi előkészítést, ifit, házaspári-jegyespári csoportot a modern technika segítségével tartjuk meg.

Gyermekistentiszteletet vasárnap 11-től tartunk Zoom program segítségével. Aki szeretne a részese lenni, ímélben jelezze nálam. Ezután egy belépési kódot küld a gyermekistentiszteleti munkatárs. Ezért a Testvérek ímélcímét át kell adnom nekik.Várhatóan a gyerekistentisztelet 20-30 percet tart. Tudok küldeni a Zoomról egy ismertetőt is.

Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!

 

2020.11.12.                                                                                  Riskó János református lelkész

 

 

M E G H Í V Ó

 

Trianon 100. évfordulóján, június 4-én, csütörtökön este 6 órakor a hajdani országcsonkításra és elszenvedőire emlékezünk az összetartozás jegyében. Emlékezünk és imádkozunk. Istentiszteletünket és ünnepségünket a Kistarcsai Református Templom kertjében tartjuk. Kérjük, hogy maszkot mindenki hozzon magával.

Szeretettel várunk mindenkit!


 

 
Ünnepi alkalmaink 2020

Evangelizáció

Áldozócsütörtök hetében még nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de a bűnbánati sorozatot ugyanúgy megtartjuk, mint máskor! 18,30 órakor kezdetét veszi Joó Sándor hajdani Bp-Pasaréti lelkész szolgálata. Címe: Gazdag és Lázár sorozat (Lukács 16, 19-31.)

Áldozócsütörtökön élő istentisztelet hangzik el a templomból.

Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni az evangelizációt.

Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et ( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!

 

Május 18-án, hétfőn 18,30 órakor Dr. Joó Sándor – Egyszer élünk

Május 19-én, kedden 18,30 órakor Dr. Joó Sándor – Elrontott élet­

Május 20-án, szerdán 18,30 órakor Dr. Joó Sándor – Elkésett bűnbánat

Május 21-én, csütörtökön 18,30 órakor Riskó János – Áldozócsütörtöki istentisztelet

Május 22-én, pénteken 18,30 órakor Dr. Joó Sándor – Elkésett életmentés

Május 23-án, szombaton 18,30 órakor Dr. Joó Sándor – Egy pokoli gondolat

 

Várjuk szeretettel a Testvéreket! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd, amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!”

Riskó János református lelkész és Nagy Ferenc gondnok


 

Hogyan zajlik a gyülekezet élete a koronavírus járvány idején?

      Vasárnapi istentisztelet 10,00 óra. Az istentiszteletre öltözzünk fel ugyanolyan ünnepélyesen, ahogyan a templomira is szoktunk. A számítógépen gyülekezetünk „facebook.com/kistarcsairefgyul” oldalát keressük ki. Nagyon furcsa érzés, hogy üres templomban kell prédikálni. Nagyon hiányzik a gyülekezet. Remélem, hogy hamarosan visszaáll a régi rend, amikor tele a templom.

        Gyermekistentiszteletet vasárnap 11-től tartunk Zoom program segítségével. Aki szeretne a részese lenni, ímélben jelezze nálam. Ezután egy belépési kódot küldünk. Várhatóan a gyerekistentisztelet 20-30 percet tart.

        A hittanórákat gyülekezetünk hitoktatója végzi távoktatás keretében.

        A konfirmációi órát konferencia-beszélgetéssel tartom meg.

         Bibliaórát úgy tartjuk meg, hogy egy elolvasandó, kitöltendő anyagot küldök annak, aki kéri.

         Imaközösséget csütörtökön 18-18,15-ig tartunk. Mindenkit arra kérek, hogy családtagjaival imádkozzon ebben az időpontban.

         Ifjúsági óra péntek este 19,30 kor.

 Kérem, hogy imádkozzunk az építkezésünkért. Kérjük Isten segítségét az újabb nehézségek miatt.      

                                                       Riskó János lelkész
 


Ünnepi alkalmaink 2020
Nagyhét, húsvét 

Április 6-án, hétfőn 18 órakor                Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Ákán sorozat

Április 7-én, kedden 18 órakor               Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Ákán sorozat

Április 8-án, szerdán 18 órakor              Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Ákán sorozat

Április 9-én, csütörtökön 18 órakor        Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Sírjatok!

Mivel nagypéntek, április 10. ünnepnap, ezért délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, amelyen sajnos nem szolgálhat legátus, ezért Riskó János prédikál. Osztunk úrvacsorát is.

Április 11-én, szombaton 18 órakor        Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Júdás

 Húsvét vasárnapján és húsvét hétfőn 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást.

Az úrvacsora rendje
Egyházi vezetőink kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egy időben.
Mindezeket figyelembe véve az úrvacsorára nézve, kizárólag a veszélyhelyzeti korlátozások idejére, ezek megszüntetésig a következő ajánlásokat tesszük:
Egyházunk rendje szerint konfirmált református egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46)
Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt – a higiénés szabályok betartása mellett – készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.)
Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre.
Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.
  • Nagyhéten  ugyan nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de a bűnbánati sorozatot ugyanúgy megtartjuk, mint máskor! 18 órakor meg fog szólalni a harang, majd kezdetét veszi Joó Sándor hajdani Bp-Pasaréti lelkész szolgálata. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció,  áldás. Kérem, hogy mostantól kezdve amíg vissza nem áll a normál életrend, változatlanul vegyen részt a gyülekezet istentiszteletén a világhálón keresztül!
  • Hogyan teheti ezt?
  • Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni vasárnaponként 10 órakor a templomból az istentiszteletet.
  •   Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre  a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et:( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!
  • Várjuk szeretettel a Testvéreket! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

            Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!”                                 

                                   Riskó János református lelkész    és    Nagy Ferenc gondnok
 


Kedves Testvéreink!

Vasárnaponként 10 órakor ugyan nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de az istentiszteletet ugyanúgy megtartjuk, mint máskor!!

10 órakor meg fog szólalni a harang, majd kezdetét veszi az istentisztelet. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció, hirdetések, áldás. Kérem, hogy mostantól kezdve amíg vissza nem áll a normál életrend, változatlanul vegyen részt a gyülekezet istentiszteletén a világhálón keresztül!

Hogyan teheti ezt?

Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni vasárnaponként 10 órakor a templomból az istentiszteletet.

Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et ezen a linken, amelyről elérhető lesz a közvetítés:

( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!

Várjuk szeretettel vasárnap 10 órakor! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

Isten áldását kérjük Testvéreink életére!

“Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!”

Riskó János református lelkész és Nagy Ferenc gondnok

Egyházunk zsinatának elnöksége az alábbi linken elérhető felhívást tette közzé 2020 március 16-án:

http://reformatus.hu/mutat/szuneteltessenek-minden-egyhazi-alkalmat/

Írások


Böjt: Észrevették a próféták a böjtölésben rejlő képmutatás veszélyét. Ezért hirdette például Ézsaiás: böjtölésnek akkor van értelme… (kattints ide az írás megtekintéséhez)


Hogyan lehet megakadályozni a szolgálat első éveiben, hogy konfliktus alakuljon ki a lelkész és gyülekezete között? A lelkipásztori szolgálat nehézségeinek megelőzése az első években… (kattints ide az előadás megtekintéséhez)