Kapcsolati adatok

Hivatali idő

Kistarcsán a Református Lelkészi Hivatalban
2143 Kistarcsa, Hunyadi u.17.
kedden 16-18 óráig,
szerdán és csütörtökön 9-11 óráig,
pénteken 14-16 óráig.
Tel: 06 30 638 47 37
e-mail:  kistarcsairefgyul@gmail.com
Hivatali időn kívül is, telefonon történt időpont-egyeztetés után, szeretettel várjuk Testvéreinket!

*

 Hozzájárulás személyes adatok felhasználásához

*

Adománykérés

Tisztelettel és szeretettel köszönöm meg azok adományát, akik az elmúlt évben is támogatták református gyülekezetünk működését egyházfenntartói járulékukkal.

Ezt megköszönve tisztelettel kérem, hogy támogassa református gyülekezetünk működését egyházfenntartói járulékával, mely a gyülekezet mindennapi működését szolgálja.

Az adományokból és a perselypénzből fizeti gyülekezetünk vezetősége, a presbitérium a közüzemi költségeket, lelkészi fizetést, nyugdíjjárulékot, működésünknek és a misszió végzésének minden költségét. A gyülekezeti tagjaink támogatása azért is rendkívül fontos, mivel az egyházközségek semmiféle állami támogatást nem kapnak. A lelkészek sem kapnak állami fizetést. Költségeinket kizárólag gyülekezeti tagjaink adományából fedezzük, valamint a Kistarcsai Önkormányzat támogatja gyülekezetünket évi négyszázezer forinttal, amit tisztelettel köszönünk meg. Ezért egyházközségünknek nagy szüksége van a Testvérek egyházfenntartói járulékára, ami önkéntes összegű adomány.

Tudom, hogy sok családnak még a gyülekezetnél is szűkösebb a „költségvetése”. Ezért megértjük, ha idén nincs lehetősége adományt küldeni. Emiatt azonban gyermekük ne maradjon el a hitoktatásból, hiszen az a legfontosabb, hogy részt vegyen a hitoktatásban.

Csökkenti a költségeinket, aki istentisztelet után fizeti be adományát a Lelkészi Hivatalban, mivel így a banki költség lényegesen alacsonyabb. (Bankszámlaszámunk: OTP 11742324-20008914)

Szeretettel kérem támogatását, amit előre is hálásan köszönünk, és várjuk az istentiszteletekre vasárnaponként 10 órakor!

Isten áldását kérem életére:

Riskó János református lelkész           Nagy Ferenc gondnok