2020. évvégi alkalmak

„ Üdvözítő született ma néktek, az Úr Krisztus, a Dávid városában!” (Lukács 2,11)

December 24-én 3 órakor rövid szentesti istentiszteletet tartunk a templomkertben. Kérünk mindenkit, hogy egy szál gyertyát hozzunk, és gyújtsunk meg a kezdetkor.

Karácsony 1. napján, december 25-én két istentiszteletet tartunk: 9 órakor és 11 órakor. Mind a kettőn lesz úrvacsoraosztás és gyerekistentisztelet. Kérem, hogy telefonon értesítsék ismerőseiket a változásról. Csak 25-én tartunk két istentiszteletet, hogy a nagy létszámot megosszuk!
Karácsony 2. napján 10 órakor az istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk vasárnap 10 órakor (a megfelelő távolságokkal és maszkban). Ezen az istentiszteleten a legátus, Varga Fanni V. éves teológiai hallgató prédikál. Úrvacsoraosztást és gyerekistentiszteletet is tartunk.
December 27-én, vasárnap az istentiszteleten Schmidt Ferenc nyugalmazott lelkész prédikál. Gyerekistentiszteletet tartunk.
December 31-én 16 órakor Riskóné Fazekas  Márta prédikál. Gyermekistentiszteletet tartunk.
Január 1-én 10 órakor a szokott rend szerint tartunk istentiszteletet és gyerekistentiszteletet.

Bibliaolvasó kalauz, Kálvin Kalendárium, falinaptár az istentisztelet után a templomban vásárolható.

Riskó János, lelkész