2020. húsvét. Ünnepi alkalmak

Április 6-án, hétfőn 18 órakor                Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Ákán sorozat

Április 7-én, kedden 18 órakor               Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Ákán sorozat

Április 8-án, szerdán 18 órakor              Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Ákán sorozat

Április 9-én, csütörtökön 18 órakor        Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Sírjatok!

Mivel nagypéntek, április 10. ünnepnap, ezért délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, amelyen sajnos nem szolgálhat legátus, ezért Riskó János prédikál. Osztunk úrvacsorát is.

Április 11-én, szombaton 18 órakor        Dr. Joó Sándor lelkész Bp-Pasarét  – Júdás

 Húsvét vasárnapján és húsvét hétfőn 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást.

Az úrvacsora rendjeEgyházi vezetőink kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egy időben.
Mindezeket figyelembe véve az úrvacsorára nézve, kizárólag a veszélyhelyzeti korlátozások idejére, ezek megszüntetésig a következő ajánlásokat tesszük:
Egyházunk rendje szerint konfirmált református egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46)
Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt – a higiénés szabályok betartása mellett – készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.)
Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre.
Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.
  • Nagyhéten  ugyan nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de a bűnbánati sorozatot ugyanúgy megtartjuk, mint máskor! 18 órakor meg fog szólalni a harang, majd kezdetét veszi Joó Sándor hajdani Bp-Pasaréti lelkész szolgálata. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció,  áldás. Kérem, hogy mostantól kezdve amíg vissza nem áll a normál életrend, változatlanul vegyen részt a gyülekezet istentiszteletén a világhálón keresztül!
  • Hogyan teheti ezt?
  • Gyülekezetünk Facebook oldalán fogjuk élőben közvetíteni vasárnaponként 10 órakor a templomból az istentiszteletet.
  •   Szükséges tehát, hogy jelölje be kedvelésre és követésre  a Facebookon a “Kistarcsai Református Gyülekezet”-et:( https://www.facebook.com/kistarcsairefgyul)!
  • Várjuk szeretettel a Testvéreket! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

            Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!”                                 

                                   Riskó János református lelkész    és    Nagy Ferenc gondnok