2021. húsvét. Bűnbánati alkalmak

Kedves Testvérek!

A bűnbánati hetünkön  Dr. Joó Sándor (Bp-Pasarét) és nagypénteken 10 órakor Kiss Soma legátus, teológiai hallgató prédikál.

Március 29-én, hétfőn 18 órakor           Jézus főpapi imája János 17, 1-3.

Március 30-án, kedden 18 órakor        Látni akarjuk Jézust János 12, 20-26.

Március 31-én, szerdán 18 órakor         Ahogyan Jézus látta a keresztet János 12, 27-33.

Április 1-én, csütörtökön 18 órakor       Péter Lukács 22, 54-62.

Mivel nagypéntek, április 2. ünnepnap, ezért délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, amelyen legátus, Kiss Soma prédikál. Osztunk úrvacsorát is.

Április 3-án, szombaton 18 órakor         Szabadulás a halálból Zsidó 2, 14-15.

Húsvét vasárnapján és húsvét hétfőn 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet és úrvacsoraosztást. Nagypénteken és húsvét két napján tartunk gyerekistentiszteletet Google Meet segítségével.

Az úrvacsora rendje
Egyházi vezetőink kérik a gyülekezeti tagokat, hogy otthon terítsék meg az úrasztalát, vegyék együtt a kenyeret és a bort egy időben.Mindezeket figyelembe véve az úrvacsorára nézve, kizárólag a veszélyhelyzeti korlátozások idejére, ezek megszüntetésig a következő ajánlásokat tesszük:

Egyházunk rendje szerint konfirmált református egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”. (ApCsel 2,46)

Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt – a higiénés szabályok betartása mellett – készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.)
Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre.
Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.

Nagyhéten  ugyan nem nyithatjuk ki a templom ajtaját Testvéreink előtt, de a bűnbánati sorozatot ugyanúgy megtartjuk, mint máskor! 18 órakor kezdetét veszi Joó Sándor hajdani Bp-Pasaréti lelkész szolgálata.

Mivel nagypéntek, április 2. ünnepnap, ezért délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, amelyen legátus, Kiss Soma prédikál. Osztunk úrvacsorát is. Minden a megszokott rend szerint fog zajlani: énekek, imádságok, igeolvasás, prédikáció,  áldás.

Várjuk szeretettel a Testvéreket a világhálón! Kérjük, hogy otthonában is méltó módon: imádkozva, énekelve, az Igére figyelve vegyen részt a közvetített istentiszteleten! Hívja meg családtagjait is erre! Adományát pedig kérjük, tegye félre, hogy majd amikor lehet: a perselyben elhelyezhesse. Köszönjük!

Isten áldását kérjük Testvéreink életére! “Az Úr a mi oltalmunk, bizonyos segítség a nyomorúság idején!”

Riskó János református lelkész    és    Nagy Ferenc gondnok

2021.03.27.