Mézgáék, vagy Jézus útja?

Úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elöl ment, ők pedig csodálkoztak, követői meg féltek. Ismét magához hívta a tizenkettőt, és arról kezdett nekik beszélni, ami vele történni fog: „Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak. Kicsúfolják, leköpdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltámad.” Márk 10, 32-34.

Talán még sokan emlékeznek a Mézga családra! Nem is tudom, hogyan engedhették a hetvenes években vetíteni ezt a filmet, hiszen a korszak gondolkodásának a kritikája volt. Az egyik epizódban például kaptak a Köbükitől egy több gigawattos erősítőt. Ki akarták próbálni a legnagyobb hangerejét. Remegtek a falak. Már nekik is fájt a nagy hangerő, de nem tudtak ellenállni a kísértésnek, és még tovább fokozták. Erezték, hogy kárt tesznek magukban is, a környezetükben is, de valami ellenállhatatlanul vonzotta őket, hogy kipróbálják a maximumot. Természetesen a nagy hangerő miatt leszakadt az emeleti lakásuk padlója és egy nagy lyuk tátongott a szoba közepén. Ekkor csengetett a családfő vendégségbe érkező főnöke. Nagy hirtelenjében egy szőnyeget terítettek a lyuk fölé. A gyanútlan vendég pedig egyenesen besétált a vesztébe.

Az örök emberit fogalmazták meg: enyém legyen a legnagyobb hangerő akkor is, ha szinte már nekem is terhes, ha kárt okozok is magamnak is, másoknak is. Azután a bajt igyekszem eltakarni a kedvező látszatokkal (a filmben egy szőnyeggel): a hétköznapokban magyarázatokkal, kedvező látszatokkal. És éppen ezzel okozza az ember a legnagyobb bajt!

Egy másik epizódban a Köbükitől kaptak egy szuper autót, vagy motort, nem emlékszem már pontosan. Ők is érezték, hogy már nem az a cél, ahová mennek, hanem maga a száguldás. Ha visszavennék a sebességet, ha uralnák a járművet, örömmel használhatnák az autót. De valami azt súgja, hogy ki kell próbálni szinte a repülést is. Még akkor is, ha rámegy a lakodalom. Ha emiatt minden összedől is.

A harmadik epizódban valami ételpirulákat kaptak. Már senki sem volt éhes, mégsem tudtak ellenállni a habzsolásnak. A hirtelen felfújódott hasukon annyira feszült a ruha, hogy leszakadtak a gombok, de nem tudtak ellenállni a habzsolásnak.

Ez a három villanás az emberi út: a legnagyobb teljesítményt kihasználni, a legnagyobb sebességet kipróbálni, és habzsolni akkor is, ha már nem. is esik jól. Mindezt pusztán csak azért teszik, mert valami ellenállhatatlanul csábítja őket. Ráadásul amikor érzik a bajt, igyekeznek mindezt eltakarni a kedvező látszatokkal.

Egészen más volt Jézus útja.

A tanítványok valamit megsejthettek a Jézusra váró szenvedésekből. Talán azt is érezték, hogy nekik is osztozni kell a Mester sorsában. Mégis mertek a kényszerítő belső erő ellenére tovább menni Jézus útján. Az egyik út az önpusztításé: érzi az ember, hogy ez már bajt hoz, nem is örül neki, érzi, hogy romlásba visz, és mégsem tud ellenállni.

A másik út az önmegtagadásé: elítélés, kiszolgáltatottság, kigúnyolás és mocskolódás. Kín és halál Jézus útja. Jézus nem volt fanatikus. Kínlódva és gyötrődve vállalta mindazt, ami reá várt. Ezért Ő ismeri a mi félelmeinket is. Úgy bátorít, hogy nem előre küld, hanem előre megy a szenvedésnek abba a próbájába, ahol a legnagyobb a vész és a kín. Az egyik út végén a kedvező látszatok eltakarják a valós mélységet. És a sok gigawattos erősítők hangja azt a sátáni kacajt, hogy ezt az embert is sikerült rászedni. Azt a félelmet, hogy nagyon nehéz megállni az embernek a nagy száguldása közben. A másik út végén is ott a szenvedés, de ott vár ránk Krisztus, aki azt ígérte, hogy értünk jön, és átvisz a feltámadásra, hogy mi is osztozzunk vele az Ő győzelmében.

A nagy győzelmeket a közkatonák szerzik meg, és a tábornokok aratják. Jézusnál ez éppen fordítva van: a fővezér szerzi meg övéinek a győzelmet, Ő hozza értük az áldozatot, hogy az övéi arathassák majd a mennyben az örök jutalmat. Ő ontotta a vérét, hogy a mennyei dicsőség az ő teste legkisebb tagjáé legyen majd az Atyja országában. Vérét adta értünk, hogy majd értünk adja mennyei dicsőségét. Gondoljuk végig életünk útját! Azt tapasztalom, hogy mindenki sejti, hová vezet az. Sajnos nagyon sokan nem tudnak ellenállni azoknak a modern pogány bálványoknak, amelyek szinte vonzzák az életüket. Bármennyire is hangos, száguldó, jól táplált: ennek a vége egy sátáni kacaj. A másik út végén az önmegtartóztatás, az önfeláldozás, a próbák hűséges kiállása után Jézus azt ígéri, hogy az Ő örök dicsősége vár választottjaira. Mit jelent az örök élet? „Olyan lesz az örök élet, mint életem legszebb perce, amelynek soha nem lesz vége.”

Riskó János lelkész